De omgeving waarin organisaties opereren, verandert constant. Om succesvol te blijven zal een organisatie zich continu moeten aanpassen om haar positie in de markt te behouden en te verbeteren. Een continue afstemming met de verschillende groepen van belanghebbenden is dan ook voor een organisatie van groot belang.

Omgevingsflexibiliteit

Naast behoeften van medewerkers, financiers en klanten komen er vanuit de overheid en maatschappij ook steeds meer bepalingen en wensen, met betrekking tot veiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kortom de omgeving waarin organisaties opereren verandert constant. Om succesvol te blijven zal een organisatie zich continu moeten aanpassen (flexibel zijn) om haar positie in de markt te behouden en te verbeteren. Een continue afstemming met de verschillende groepen van belanghebbenden is dan ook voor een organisatie van groot belang bij een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Kwaliteit kunnen we hier definiëren als het voldoen aan de verwachtingen van belanghebbenden van een organisatie.

Integrale kwaliteit

Tijdens de integratie van kwaliteitsmanagement bij een onderneming zien we het belang van kwaliteit in beleid en strategie terug omdat op deze manier voor kwaliteitsdoelstellingen, actieplannen en doelstellingen worden opgesteld en een onderdeel vormen van het gehele ondernemingsbeleid. Op deze manier wordt het realiseren van kwaliteit een integrale organisatieopgave en zal het uitgewerkt worden in een strategie van jaarlijkse verbeterpunten. Geformuleerde doelstellingen worden door het management bekrachtigd en voor elk niveau vertaald in specifieke en gedetailleerde concrete doelen en acties. De actieplannen op het ene niveau worden verbonden met de doelstellingen op het niveau daarboven. Behaalde resultaten worden continu vergeleken met de doelstellingen en teruggekoppeld naar alle betrokkenen. Het analyseren van geconstateerde afwijkingen zal opnieuw aanzet geven tot verbetering

Het gebruik van kwaliteitsmodellen

Kwaliteitsmanagement zet organisaties aan instrumenten, als kwaliteitsmodellen, toe te passen om zich voortdurend te verbeteren. In het laatste decennium spelen binnen het vakgebied kwaliteitsmanagement de strategische aspecten een steeds grotere rol. Zo laat ook de inhoud van de ontwikkelde kwaliteitsmodellen duidelijke aandachtsgebieden zien voor kwaliteit op het niveau van beleid en strategie. Deze aandachtsgebieden zijn onder andere terug te vinden in de criteria van de modellen; Instituut voor Nederlandse Kwaliteit (INK) - managementmodel en de (ISO) International organization for standardization 9001 norm en het daarvan afgeleide HKZ harmonisatiemodel.

 

      
KWALITEIT in CARE 
E-mailen
Bellen